Huisartsenpraktijk

Dr. Jan Quataert
Dr. Suzy Vanhuysse

St- Jans-Gasthuisstraat 31, 8470 Gistel
Tel 059 27 81 14

Attesten/formulieren/voorschriftenDe inname van medicatie vereist een regelmatige medische controle. Gelieve uw medicatievoorschriften zoveel mogelijk tijdens de consultatie te vragen

Afwezigheidattesten kunnen niet worden opgemaakt zonder dat een dokter de ongeschiktheid heeft kunnen vaststellen tijdens een afspraak of huisbezoek. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden

Voor het invullen van formulieren is vaak informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Via e-mail kunnen we geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd.

Een persoonlijk contact met de dokter is eveneens vereist bij:

  • Een voorschrift voor een behandeling, bv. kine.
  • De aanvraag voor een onderzoek, bv. radiografie.
  • Het invullen van allerhande attesten en formulieren, bv. sportattest of arbeidsongeschiktheid.